Execuție lucrări de construire

Execuție lucrări de construire

Ce este o Expertiză Tehnică?

EXPERTIZE TEHNICE PENTRU CONSTRUCȚII

O Expertiza Tehnică reprezintă un document tehnic care este realizat de un expert tehnic autorizat. În urma acestei expertize, se stabilesc diferite evaluări tehnice asupra unei construcții si se fac recomandări pentru îmbunătățirea acesteia.

Tipuri de expertize

Expertiza tehnică de alipire la calcan este necesară atunci când urmează să construiți un imobil situat în imediata apropiere a unui alt imobil. Această expertiză este necesară pentru a putea determina starea construcției existente, dar și pentru a stabili ce masuri trebuie să iei pentru ca alipirea să poată fi realizată în siguranță. 

Expertiza tehnică de demolare este necesară atunci când vă doriți demolarea unei construcții existente. Expertiza trebuie să cuprindă informații cu privire la construcție, dar și informații despre măsurile ce trebuie luate, astfel încât demolarea să nu afecteze construcțiile din jur.

Expertiza tehnică pentru construcții de extindere este necesară atunci când vă doriți să extindeți o construcție deja existentă. Aceasta trebuie să cuprindă informații cu privire la starea construcției existente, dar și informații cu privire la măsurile necesare pentru ca extinderea să poată fi efectuată în completă siguranță.

Expertiza tehnică de etajere este necesară atunci când doriți să adăugați etaje în plus la o construcție deja existentă. Această expertiză trebuie să conțină informații despre starea construcției deja existente, dar și informații cu privire la măsurile necesare pentru ca etajarea să poată fi făcută în condiții depline de siguranță.

Expertiza tehnică pentru consolidarea unui imobil deja construit, este necesară atunci când nu sunteți sigur în privința gradului de asigurare la seism. În această expertiză tehnică vor fi adăugate informații cu privire la clădirea existentă, încadrarea în clasa de risc seismic, dar și măsurile ce se recomandă a fi luate.

Această expertiză tehnică este necesară atunci când beneficiarul dorește să cunoască starea imobilului. În această expertiză tehnică veți găsi informații cu privire la clădirea existentă și încadrarea acesteia în clasa de risc seismic. În plus de cele menționate, vor mai fi specificate și măsurile ce se recomandă a fi luate.

O astfel de Expertiză Tehnica cuprinde, după caz, încercări, experimentări, cercetări, analize, studii și evaluări, toate necesare pentru cunoașterea detaliilor tehnice a unei construcții existente sau pentru cunoașterea modului în care un proiect respectă regulile și cerințele prevăzute de lege.

Documentația inclusă în Expertiza Tehnică este efectuată de către Arhi Revolution, prin intermediul experților tehnici atestați, de fiecare dată când o reglementare legală a statului sau un organism cu atribuții de control în domeniul calității construcțiilor prevede acest lucru.

La noi ve-ti găsi Expertize Tehnice ce respectă toate reglementările din HG nr.925/1995, pentru toate situațiile mai sus menționate (clasificare), acestea fiind elaborate de experți tehnici atestați MLPTL.

Execuție lucrări de construire

PROIECTE DE CONSOLIDARE

În ceea ce privește întocmirea proiectelor de consolidare, principiul de bază pe care Arhi Revolution îl are în orice colaborare, este acela de a aduce echilibru între durata de execuție și implicările financiare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul dumneavoastră de investiție.

Firma noastră încearcă, prin intermediul soluțiilor de consolidare alese, ca în realizarea proiectului, să fie folosite doar resursele financiare disponibile ale investitorului.

Toate proiectele de Consolidare elaborate de noi, garantam că respectă cerințele investitorului referitoare la exigentele investiției (condiții tehnico-economice, financiare, functionalități).

Execuție lucrări de construire

PROIECTELE DE DEMOLARE

Atunci când vă doriți să demolați o construcție existentă, indiferent că motivul dumneavoastră este starea avansată de degradare a acesteia ori pur și simplu soluția optimă pentru realizarea proiectului dorit implică demolarea construcției existente pe un teren, la noi ve-ți găsi cele mai bune sfaturi și servicii.

În cel mai scurt timp posibil, Arhi Revolution va elabora pentru dumneavoastră documentația tehnică necesară pentru a obține autorizația de demolare.

Această documentație cuprinde avize, acorduri, expertiza tehnică de demolare și proiectul de demolare.

Pentru orice detalii sau întrebări, nu ezitați să ne contactați!