Asistență tehnică

Asistență tehnică

Idei inovative și sprijin

ARHI REVOLUTION

Asistența Tehnică pe care o oferă firma noastră, Arhi Revolution, are la baza activități propriu-zise de urmărire de șantier.

Activitățile pe care le desfășurăm, defapt prin acest serviciu sunt:

  • Soluționarea oricărei probleme apărute pe perioada execuției;
  • Specialist reprezentant al Executantului (RTE – Responsabil Tehnic cu Execuția) – specialistul tehnic responsabil cu asigurarea calității execuției lucrărilor de construcții, pe toată durata procesului de execuție. Totodată, garantează respectarea cerințelor regăsite în caietele de sarcini și reglementărilor tehnice aflate în vigoare la momentul respectiv;
  • Specialist reprezentant al Beneficiarului (Diriginte de șantier).

Dirigintele de șantier este persoana fizică, care răspunde față de investitor pentru verificarea calității materialelor și produselor puse în lucrare și pentru execuția corectă a lucrărilor de construcții, în baza unui contract de consultanță încheiat de comun acord. Totodată, dirigintele de șantier răspunde în fața organelor abilitate ale statului pentru execuția lucrărilor de construcții, în conformitate cu proiectul și cu reglementările tehnice în vigoare. Diriginții de șantier sunt autorizați de Inspectoratul de Stat în Construcții, pe specialități, cum ar fi: construcții civile, industriale și agricole; drumuri, poduri, tunele, piste de aviație și transport pe cablu; lucrări hidrotehnice; instalații electrice; instalații sanitare; etc.