Proiectare construcții

Proiectare construcții

Etape ale proiectării

Studiul de fezabilitate

Studiile de fezabilitate sunt documente ce prezintă posibilitatea proiectului de a asigura rentabilitatea investiției și de a îndeplini, într-un mod corect și eficient, toate cerințele tehnice necesare. Structura studiului de fezabilitate este reglementata prin intermediul Hotărârii de Guvern nr.28/2008, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții.

Firma noastră oferă studii de fezabilitate complete, care respectă conținutul cadru din HG nr. 28 din 2008, pentru mai multe feluri de obiective de investiții. În acestea pot fi implicate părți financiare suportate de Fonduri Europene sau de instituții financiare (bănci).

Întocmirea studiului pentru obiectivele noi de investiții, are în vedere stabilirea soluției tehnologice și a caracteristicilor tehnico-economice.

În funcție de natura terenului și de scopul obiectivului, vom analiza, împreună cu dumneavoastră, cel puțin două variante tehnice și astfel vom alege cea mai bună soluție tehnico-economică pentru proiectul dumneavoastră.

Etape ale proiectării

PROIECTE DTAC

DTAC este prescurtarea folosită pentru Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire și reprezintă proiectul întocmit de o echipă de ingineri de rezistență și de instalații, proiectanți, arhitecți. Așadar, DTAC face parte din prima etapa de proiectare și este o reprezentare succintă a viitoarei construcții, din care autoritățile statului să poată deduce dacă aceasta îndeplinește condițiile minime de siguranță. Practic, aceasta atestă că proiectul dumneavoastră îndeplinește regulile prevăzute în Regulamentul de Urbanism.

Arhi Revolution garantează elaborarea proiectului dumneavoastră DTAC în conformitate cu conținutul cadru prevăzut în Legea nr.50/1991.

Pentru că ne dorim, împreună cu voi, ca durata efectuării actelor pentru începerea lucrărilor de construire să fie cât mai mică, cu ajutorul echipei noastre, vom realiza Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire pentru proiectul dumneavoastră, în cel mai scurt timp posibil.

Etape ale proiectării

PROIECTE PT

PT reprezintă un Proiect Tehnic și se referă la totalitatea planurilor și documentelor elaborate și furnizate de arhitecți, ingineri de rezistență, ingineri de instalații, topometriști, geo-tehnicieni, care sunt necesare constructorului pentru începerea lucrărilor de construire sau prin care proiectantul dezvoltă și detaliază aspectele privind execuția construcției. 

Datorită faptului că documentația necesară pentru ridicarea unei construcții poate fi extrem de complexă, iar redactarea acesteia reprezintă poate cea mai complicată etapă a procesului de construire, Arhi Revolution vine în ajutorul dumneavoastră și cu acest serviciu. Întocmim Proiecte Tehnice care se bazează pe soluția tehnico-economică prevăzută în Studiul de Fezabilitate, care respectă conținutul cadru, publicat prin Ordinul nr.863 din 02.07.2008. Vă garantăm că, prin intermediul echipei noastre, Proiectele Tehnice realizate de Arhi Revolution, vor asigura toate informațiile tehnice și economice necesare pentru executarea lucrărilor de construire.

Etape ale proiectării

PROIECTE DTOE

Documentația Tehnică pentru Organizarea Execuției (DTOE) se referă la totalitatea descrierilor lucrărilor provizorii pregătitoare și necesare pentru realizarea construcției. Aceasta cuprinde atât parcela din proprietatea privată, cât și spațiile din afara acesteia, de pe spațiul public, ocupate temporar. DTOE trebuie obligatoriu prezentată împreună cu documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție.

În principal, rolul DTOE este acela de a organiza șantierul, deoarece în acest proiect vom prezenta toate detaliile necesare execuției construcției, inclusiv detalii despre cofraje și armări pentru fundații, plăci, grinzi, stâlpi, închideri, scări, finisaje, etc.